facebook_page_plugin

 

Fundacja LUMEN prowadzi działalność jako telewizja internetowa LUMENTV w zakresie produkcji filmów edukacyjnych, ewangelizacyjnych, reklamowych. Wśród filmów szczególne miejsce zajmują filmy przeznaczone dla dzieci oraz dla kobiet. Zrealizowaliśmy m.in. 2 cykle dla kobiet „Dama z pasją” oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Pierwszy z nich prezentował aktywne kobiety, które nie tylko osiągały sukcesy zawodowe i osobiste, ale pasjonowało je samo życie. Drugi z nich to cykl wywiadów poruszających różne tematy z codziennego życia, wśród nich wywiady z dietetyczką, psychologiem, ginekologiem, terapeutą. Poruszane tematy to wychowanie dzieci, samodyscyplina, kod genetyczny i inne ciekawe tematy.

W Katolickim Towarzystwie Kulturalnym została powołana Rada Kobiet, która przygotowuje spotkania i wykłady dla kobiet. Od kilku lat organizuje także „Majówki dla kobiet”. W ramach spotkania wyjazdowego uczestniczki korzystają z warsztatów tematycznych i wykładów dotyczących różnych dziedzin życia (np. warsztaty artystyczne, pielęgnacji twarzy, nordic walking, wykłady: Potęga kobiecości, Post Daniela) oraz integracji – spotkań przy kawie, spacerów w pięknym plenerze, wspólnego oglądania filmu lub grania w gry towarzyskie.

 

Spółdzielnia Socjalna Lumen-Women powstała z chęci połączenia sił i rozszerzenia aktywności dla kobiet na cały rok. Spotkanie wyjazdowe organizowane raz w roku nie zaspokaja potrzeb kobiet (zawsze wyjeżdżają z niedosytem). Wprowadzenie w praktykę zdrowego stylu życia wymaga częstszych spotkań, konsultacji, czasem wzajemnego wspierania się w grupie czy też wspólnych zajęć.

To wszystko będzie możliwe przez cały rok w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Lumen-Women". Ponadto wyjazdy organizowane przez KTK dotyczą tylko kobiet związanych z tym Stowarzyszeniem.

 

Poprzez Spółdzielnię Socjalną "Lumen-Women" chcemy rozszerzyć krąg osób zainteresowanych i skierować nasze propozycje także do kobiet z innych ruchów oraz osób nigdzie nie zrzeszonych. Ponadto z przeprowadzonej diagnozy otoczenia wynika, że kobiety w subregionie bielskim są przepracowane i nie mają czasu na zorganizowanie sobie aktywności regenerujących ich siły. Nie mają także gdzie zadbać o siebie, gdyż oferowane przez konkurencję usługi są drogie i często są skierowane do osób młodych, zdrowych, ubierających się w markowe ubrania, gdzie nasze potencjalne klientki nie chodzą, gdyż źle się tam czują.

Często też związane są z obcymi naszej kulturze prądami myślowymi typu New Age czy też religiami Wschodu, co też nie odpowiada naszym klientkom. Spółdzielnia Socjalna Lumen-Woman kieruje swoją ofertę do przeciętnych kobiet, aby miały miejsce, gdzie bez skrępowania będą mogły zadbać o swoje zdrowie i z profesjonalną pomocą, we właściwym sobie towarzystwie, wprowadzać w praktykę zdrowy styl życia.

Poprzez filmy zawierające treści konferencji ze spotkań i wydane na płytach jako materiały z konferencji chcemy pomóc utrwalać przekazywane treści osobom korzystającym z usług Spółdzielni. Poprzez krótkie filmy umieszczane na stronie internetowej i na Facebooku pragniemy dzielić się naszymi doświadczeniami z tymi, którzy nie mogą korzystać z usług Spółdzielni w sposób bezpośredni. Filmy te będą pełniły również rolę reklamy i będą zachęcały potencjalnych klientów do korzystania z oferowanych usług.

Planujemy także produkcję płyt edukacyjnych, które będą kompleksowo omawiały konkretne zagadnienie z danej dziedziny. Płyty będą rozprowadzane poprzez księgarnie i hurtownie na terenie całego kraju. W ten sposób chcemy jeszcze bardziej poszerzyć krąg naszego oddziaływania.

 

Działalność Spółdzielni Socjalnej LUMEN-WOMEN będzie prowadzona w następujących dziedzinach: Świat Kobiet, usługi filmowe oraz sprzedaż płyt edukacyjnych DVD. Część filmowa będzie realizowana przez pracowników Spółdzielni natomiast Świat Kobiet we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi, a Spółdzielnia będzie pełniła funkcję organizatora i koordynatora świadczonych usług. Wynika to z faktu, że dostępni specjaliści z danych dziedzin nie są zainteresowani pracą na etat w spółdzielni socjalnej, natomiast chętnie podejmą współpracę na zasadzie umowy zlecenia.

Spółdzielnia socjalna powstanie, aby promować zdrowy styl życia. Oferta spółdzielni będzie skierowana głównie do kobiet, które chcą zadbać o zdrowie własne i swojej rodziny. Poruszane dziedziny to zdrowe odżywianie, dbanie o kondycję fizyczną oraz twórcze i przyjemne spędzanie wolnego czasu.

Planowane są cykliczne dwudniowe spotkania wyjazdowe, z czego pierwsze organizowane przez KTK, odbyłoe się w maju 2017, a także regularne spotkania na miejscu w różnych grupach zainteresowań oraz indywidualne korzystanie z różnych usług i porad. Wspólne spotkania w różnych grupach zainteresowań będą służyły integracji środowiska kobiet w naszym mieście oraz subregionie bielskim.

 

Spółdzielnia planuje ponadto organizowanie różnego typu konferencji oraz warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez doświadczonych i zaufanych ekspertów. Aby poszerzyć zakres naszego oddziaływania planujemy nagrywać różnego rodzaju filmy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia.

Spółdzielnia socjalna będzie świadczyć również usługi filmowe dla zewnętrznych podmiotów, wykorzystując zakupione zasoby sprzętowe. Oferta będzie obejmować usługi filmowe (nagrywanie, montaż, powielanie płyt) świadczone na rzecz lokalnych producentów filmów oraz krótkie filmy reportażowe i reklamowe. Spółdzielnia zamierza pozyskać zlecenia na krótkie filmy reportażowe i reklamowe w konkretnych instytucjach i firmach.

Ponadto Spółdzielnia będzie produkować i wydawać na płytach DVD własne filmy edukacyjne, głównie z tematyki prozdrowotnej i prorodzinnej, które sprzedawane będą w księgarniach na terenie całego kraju.

facebook_page_plugin